Vanuit uw basisverzekering heeft u recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ).

U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico.

In 2019 is het eigen risico gesteld op € 385,- per persoon, of hoger, afhankelijk wat u met uw zorgverzekeraar heeft afgesproken.

De door de overheid vastgestelde behandelprestaties kennen allen een gemiddelde duur:

Kort (BK) 2 – 5 gesprekken /  Middel (BM) 5 – 8 gesprekken  /  Intensief (BI) 8 -12 gesprekken

PsychologenPraktijk Soest heeft met bijna alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

De kosten van de behandeling, mits deze binnen de basisverzekering vallen, worden buiten u om tussen de PsychologenPraktijk Soest en de zorgverzekeraar geregeld.

PsychologenPraktijk Soest voldoet aan de nieuwe wetgeving m.b.t uw privacy. Dit kunt u nalezen op dit protocol.