Margreet de Groot is psycholoog NIP en zij werkt vanuit het referentiekader van de cognitieve gedragstherapie.

Daarnaast maakt zij gebruik van diverse andere therapievormen en werkmethoden, afhankelijk van de hulpvraag en de persoon.

Momenteel is zij in opleiding voor GZ psycholoog. Haar opleiding vindt plaats in samenwerking met het Meander ziekenhuis in Amersfoort.

Voor Margreet de Groot is een goede vertrouwensrelatie een zeer belangrijke  basis voor een behandeltraject.

Zij ziet hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg als een samenwerking, waarbij de behandeling aansluit op uw hulpvraag en uw behoeften.

De behandeling wordt altijd toegesneden op uw persoonlijke situatie en problematiek.

Voorop staat kwalitatief goede zorg, maatwerk, zekerheid over de privacy en een professionele werkwijze.

Achtergrond:

Margreet de Groot is werkzaam geweest in verschillende sectoren van de gezondheidszorg.

Zij heeft eerder ervaring opgedaan bij een psychologenpraktijk als psycholoog, in een huisartsenpraktijk als POH GGZ en in een psychiatrische patiëntendoelgroep als trajectbegeleider.

Margreet de Groot is afgestudeerd ergotherapeut en psycholoog.