PsychologenPraktijk Soest kent voor de wettelijk vastgestelde prestaties voor 2019 de volgende tarieven:

Behandeling Gesprekken Max. minuten Tarief
Kort (BK) 2 tot5 294 min €     505,-
Middel (BM) 5 tot 8 465 min €     860,-
Intensief (BI) 8 tot 12 750 min €  1.355,-
Onvolledig (OVP) 1 tot 2 90 min €     205,-
Niet basisverzekering per gesprek 45 min €     105,-

De tarieven zijn de maximum tarieven, die door de NZA gesteld zijn, voor verzekerde en onverzekerde zorg in de GGZ. Deze prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder.

Indien er door de praktijk wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden (Regeling Generalistische Basis GGZ, art. 7.2.1.5). Deze kosten worden door de praktijk in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar. De enige kosten die u heeft zijn het eigen risico, die u met uw zorgverzekeraar heeft afgesproken en die door uw zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht wordt.