PsychologenPraktijk Soest werkt volgens de Beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen.

De Beroepscode voor psychologen is een kwaliteitsinstrument in het belang van de cliënt, van de psycholoog en van de psychologiebeoefening in al haar facetten.

De code is gebaseerd op de volgende vier ethische basisprincipes: verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid.

 

Klachten of geschillen:

Als u niet tevreden bent over uw psycholoog is het raadzaam hierover eerst samen te praten en te proberen tot een oplossing te komen. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met uw huisarts voor een doorverwijzing naar een andere psycholoog.

Heeft u een klacht of een geschil of denkt u dat uw psycholoog zich niet aan zijn beroepscode heeft gehouden, zie dan de informatie over de geschillenregeling.