Op grond van uw klachten heeft de huisarts u doorverwezen naar een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ).

Het kan zijn dat u eerst gesprekken heeft gehad met de praktijkondersteuner GGZ van de huisarts, maar u kunt ook direct zijn doorverwezen.

Een psycholoog, werkzaam in de GBGGZ, behandelt meestal kortdurend, gericht op uw klacht, zoals somberheid, vermoeidheid, depressie of angst en bespreekt met u, wanneer nodig, ook de achterliggende factoren. Naast de kennismaking en de intake zal de psycholoog, met behulp van vragenlijsten, een diagnose stellen. Daarna zal de psycholoog dit met u bespreken en aangeven hoe en in hoeveel gesprekken hij verwacht u te kunnen begeleiden.

Nieuw is internettherapie, een behandelvorm die bestaat uit twee of drie gesprekken met de psycholoog, aan het begin en aan het einde van de behandeling. In de tussenliggende tijd volgt u een stappenplan en een cursus via internet en is er begeleiding van de psycholoog via e-mail.

Belangrijkste vraag is altijd:  wat heeft u nodig? En dat bespreken wij samen tijdens de intake.

Voorop staat een persoonlijke benadering, naast kwalitatief goede zorg, zekerheid over uw privacy en een professionele werkwijze.