Door de overheid is besloten dat niet alle klachten en behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed zullen worden.

Aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, onder anderen, zijn sinds 2015 uitgesloten van vergoeding in de basisverzekering, behalve als er sprake is van psychische problemen bij u of uw partner.

Het kan ook zijn dat uw aanvullende verzekering sommige van deze klachten wel vergoed. Informeer bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt, voordat u aan het behandeltraject begint.

In het geval van werkgerelateerde klachten kan het zijn dat uw werkgever de kosten op zich wil nemen of daarvoor verzekerd is. Overleg dit met uw werkgever.

In het 1ste gesprek bekijken wij samen of behandeling nodig is en of de behandeling vergoed wordt door de verzekering.

In het geval dat u toch zelf de kosten moet dragen, wordt een inkomensafhankelijke tarief gehanteerd.

 

Relatieproblemen:

Een GBGGZ of eerstelijns psycholoog kan u, samen met u partner, begeleiden, als er problemen in uw relatie zijn ontstaan.  

Vergoeding vanuit de basisverzekering is mogelijk wanneer er sprake is van een psychische problemen bij u of uw partner. Relatiegesprekken worden soms vergoed vanuit uw aanvullende verzekering.  Controleer dit vooraf bij uw zorgverzekeraar.

Het kan binnen relaties om verschillende problemen gaan: het kan moeilijk zijn geworden om met elkaar te praten of er zijn te veel verschillen van mening ontstaan.

Het kan gaan over de relatie zelf of over problemen bij intimiteit of met het vrijen. Het kan gaan over het omgaan met de financiën, over de verdeling van taken in het huishouden of over het opvoeden van de kinderen.

Dit soort ‘mis verstaan’ kan vaak met een aantal gesprekken worden verhelderd. Het gaat om het gezamenlijk zoeken naar concrete oplossingen. Onderzoeken waar het mis gaat en uitproberen hoe het anders kan.

Bij relatiegesprekken wordt gekeken naar de communicatie- en de reactiepatronen, de verwachtingen van de een naar de ander en het bewust worden van de eigen patronen en weerstanden. De relatiegesprekken duren meestal 90 min per keer.